עלומים - אגודה ישראלית של ילדים שהוסתרו בצרפת בימי השואה


המחנות בצרפת


השם "Drancy'', ''פרוזדור של אשוויץ" מוכר לכולם, אולם, לדאבוננו, אין מספיק מידע על עשרות מחנות אחרים בצרפת, גם לא על מחנות ששמשו מחנות ריכוז על כל המשתמע מכך.

גירוש היהודים מצרפת בוצע בשני שלבים : החל מאוקטובר 1940 נתן שלטון וישי סמכות לראשי משטרות אזוריות להכניס למחנות את "התושבים מגזע יהודי". מספר חודשים מאוחר יותר נאמר שזה חל גם על "תושבים יהודים בעלי אזרחות צרפתית".
אמנם לא דובר במחנות השמדה, אבל בשום אופן אין להשוותם למחנות פליטים של היום, למרות שהם נקראו בשם הצנוע "אכסניות".
העצורים נכלאו מאחורי גדרות תיל. אלפי עצורים גוועו מ"מחלות רעב". קפאו למוות מקור. אחרים מתו ממחלות שהתפתחו בגלל מצב התברואה הירוד, ותרופות לא היו. מחנות אלו היו בשלטונם של הצרפתים.
ממחנות אלו גורשו בהמונים ל-"Drancy'' כהכנה למשלוחים לאשוויץ, או גם ישירות במשלוחים למזרח.
היום היסטוריונים מכנים את המחנות האלה בשם : "מחנות הבושה", באזור הדרום, הלא כבוש על ידי הגרמנים, היו קיימים כבר קודם מחנות רבים, במחנות אלו הוקמו צריפים בחיפזון, על מנת לאכסן בהם פליטים שנמלטו מספרד מפני אנשי פרנקו, הם גם שמשו לכליאתם של אלמנטים, בלתי רצויים, כדלהלן.
ב 1939, נכלאו במחנות אלה פליטים פוליטיים אנטי נאצים, באוקטובר 1940, אכלסו את המחנות יהודים בעלי נתינות זרה. בנובמבר 1940, היה מספר הכלואים במחנות 53,610 נפש, שני שליש מהם היו יהודים.

הידועים מבין המחנות האלה היו:
Le Vernet, Rieucros, Argelés, Les Milles, Spetfonds, Noé, Bruns, Récébédou, Rivesaltes, Gurs

ב Rivesaltes נכלאו 3000 ילדים, באוקטובר 1940, הגיעו ל-Gurs יהודים מגרמניה, מאזורי באדן ופלטינט, - כ-7700 במספר. הם הוכנסו למחנה ללא תנאים מינימאליים של קיום, ללא מיטות ומזרונים, בצריפים רעועים ללא חימום, ששרצו עכברים וכינים. בחורף 1940 מתו מרעב למעלה מ-1000 נפש מהם.
ארגונים יהודים ולא יהודים מאזור Nimes ניסו לעזור ולהקל מסבלם של העצורים. עובדים סוציאליים נכנסו למחנות Gurs ו- Rivesaltes והצליחו לשחרר מספר אנשים, וגם לארגן בריחות מהם - במיוחד של ילדים.

באזור הצפון, (הכבוש על ידי הגרמנים), היו 4 מחנות גדולים:
Compiègne, Beaune-la-Rolande, Pithivier, Drancy

המחנה היהודי ב-Compiègne הופרד על ידי גדרות תיל ממחנה הרוסים וממחנה הצרפתים שנעצרו כקומוניסטים. מחנה זה נפתח בדצמבר 1941, הגיעו אליו מיד כאלף עצורים, רובם יהודים צרפתיים אינטלקטואלים ובעלי עמדה. ממחנה זה נשלח המשלוח הראשון מצרפת ביום 27.3.42 המחנה התרוקן כמעט במשלוח אחר שיצא ביום 5.6.42.
המחנות Beaune-la-Rolande-ו Pithiviers נפתחו במאי 1941, ב-14 במאי נעצרו בפריס 3,710 יהודים בעלי אזרחות זרה או חסרי נתינות ונשלחו למחנות אלה, ביולי 1942 הגיעו קרבנות רבים של המעצר ההמוני שבוצע ב- Vel’ d’Hiv , ביניהם 4,000 ילדים. בסוף יולי תחילת אוגוסט שולחו ההורים למזרח, כאשר השוטרים הצרפתים מרחיקים מהם את ילדיהם, מתחת לגיל 12 כולל תינוקות, באכזריות רבה. גורלם של הילדים היה קשה, הם נשארו לבד, בעזובה נוראה. בחלקו השני של אוגוסט הם נשלחו לדראנסי, רובם חולים, ומשם לאושוויץ, מחנה Drancy היה מבנה ארוך בין ארבע קומות הבנוי בצורת U ובמרכזו חצר המחנה.

המחנה היה סגור היטב ומוקף במגדלי שמירה וגדרות תיל. ובמקור היה זה בית דירות, שבנייתו לא נסתיימה). למקום זה הגיעו ב 20.8.41 3,477 יהודים שנתפסו במצוד הגדול שברבעים 11-12 בפריס. בזה נחנך המחנה.
עם בואם לא היו מיטות לא מזרונים ולא שמיכות.
החל מ 16.7.42הגיעו ל-Drancy גם נשים וילדים. הנשים הופרד מהגברים עם הגיעם. ריבוי הגירושים הביא לריבוי התאבדויות במחנה.
במצב נורא זה בלטו תופעות של מסירות, ועזרה הדדית.
נשים התארגנו לטפל בילדים שנותרו ללא ההורים.
בתקופה שבין 2.7.43 ועד 17.8.44, תאריך השחרור - היה המחנה תחת פיקוחו של קצין ה S.S. האיום Alois Brunner וצוותו, במשך 3 שנות קיומו היה המחנה כתחנה אחרונה לפני הגירוש אל ה"יעד הבלתי ידוע", עבור כ 70,000 איש.
Copyright © Aloumim 2004 - Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation interdits sans le consentement des auteurs.
כל הזכויות שמורות לאגודת "עלומים"

[דף הבית]