עלומים - אגודה ישראלית של ילדים שהוסתרו בצרפת בימי השואה


התחיקה האנטי-יהודית : 1942


בשנת 1942 החלו להתפרסם - ולמרבה הצער לקבל תוקף - רוב החוקים והתקנות אשר הביאו למהפך בחייהם של כל היהודים שחיו בצרפת.

2 בינואר 1942: מפקד היהודים הזרים או המתאזרחים שהגיעו לצרפת לאחר 1 בינואר 1936.

7 בפברואר 1942:

1. אסור ליהודים להימצא מחוץ לדירתם בין השעות 06:00-20:00
2. אסור ליהודים לשנות את מקום מגוריהם הנוכחי.

29 במאי 1942 (אזור כבוש בלבד):

1. אסור ליהודים בני שש שנים מלאות ומעלה להופיע בציבור אם אינם נושאים את הטלאי הצהוב.
2. הטלאי הצהוב הינו כוכב בעל 6 חודים שגודלו כגודל כף היד והיקפו צבוע בשחור. הוא עשוי בד צהוב ונושא באותיות שחורות את הרישום "יהודי". יש לשאתו בצורה בולטת לעין על הצד השמאלי של החזה, כשהוא תפור היטב לבגד.
חלוקתו של הטלאי נערכה בין 2 ל 6 ביוני על פי האות הראשונה בשם המשפחה, בתחנות המשטרה השונות, והיהודים נצטוו להתייצב בהן כשהם מצוידים בתעודות הזיהוי שלהם וכן - למרבית הלעג - בפנקס תלושי ההלבשה שלהם.

8 ביולי 1942 (אזור כבוש בלבד):

(1) :"אסור ליהודים לבקר במקומות בידור ובשאר מקומות הפתוחים לציבור.
(2) היהודים לא יוכלו להיכנס אל בתי המסחר הגדולים, אל בתי מסחר קמעוניים ולבתי מלאכה או לערוך בהם קניות או לשלוח אחרים כדי לקנות בהם עבורם, אלא בין השעות 15:00-16:00

באווירה זו נערך המצוד הידוע לשמצה כ"מצוד הוול-ד'היב", בימים 16-17 ביולי.

4 באוגוסט 1942 (באזור לא כבוש) :

יהודים נתיני גרמניה, אוסטריה, צ'כיה, פולין, אסטוניה, ליטה, לטוניה, דנציג, סאר, נתינים סובייטים ופליטים מרוסיה, אשר נכנסו לצרפת לאחר 1 בינואר 1936, מאורגנים בקבוצות 'עובדים זרים' או מתאכסנים במרכזי 'שירות סוציאלי לזרים' או UGIF (התאחדות כללית של יהודי צרפת, וכן אלה הרשאים להתגורר באופן עצמאי, יועברו אל האזור הכבוש עד ל15- בספטמבר.
צו זה (שבא בעקבות המפקד של ה2- בינואר) שהופנה אל מנהלי המחוזות הוא שאפשר, בסוף 1942, את מעצרם והגלייתם של אלפי יהודים זרים שהתגוררו באזור הדרומי.
חוק מספר 911 מ 19 באוקטובר 1942: 'נומרוס קלאוזוס' (7%) הוחל באלג'יריה על כל התלמידים היהודיים במוסדות חינוך ציבוריים.
חוק מספר 979 מ 9 בנובמבר 1942:יהודי זר אינו רשאי לצאת מתחום השיפוט של הרשות המקומית שבה הוא מתגורר, ללא היתר מיוחד.
חוק מספר 1077 מ 11 בדצמבר 1942:הטבעת המילה 'יהודי' על גבי תעודות זיהוי ומזון של כל היהודים, צרפתים וזרים.
יישום תקנה זו נעשתה בנקל הודות למפקד היהודים שנערך ביולי 1941 (חוק מ 2 ביוני 1941).
יש לציין שפלישת הגרמנים ב11- בנובמבר 1942 אל כל האזור הדרומי (למעט 8 מחוזות שהופקדו בידי שלטונות הכיבוש האיטלקיים) צמצמה במידה ניכרת את ההבדלים בתחיקה שהוחלה על היהודים המתגוררים באזור הכבוש או באזור שהיה עד אז לא-כבוש.


דנין סיקירסקי (קוליברי)


Copyright © Aloumim 2004 - Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation interdits sans le consentement des auteurs.
כל הזכויות שמורות לאגודת "עלומים"

[דף הבית]