עלומים - אגודה ישראלית של ילדים שהוסתרו בצרפת בימי השואה


מבצעי המצוד הגדולים


1942 - שנת מבצעי המצוד הגדולים ורכבות הגירוש הראשונות מצרפת

שנת 1940 הייתה, בצרפת, שנת 'תקנות מעמד היהודים' (זרים וצרפתים), שנת האיאניזציה (העברת נכסי היהודים לידי "טהורי-גזעי") הכלכלית, שנת כליאת היהודים שגורשו מגרמניה באוקטובר 1940 למחנות בדרום צרפת בתנאים מהפירים, שנת שלילת האזרחות הצרפתית מיהודי אלג'יריה. ואילו שנת 1941 מציינת את מבצעי המצוד הראשונים נגד היהודים.

מונח זה, 'מצוד', המטיל אימה עד היום, ניתן להגדירו כ"מעצר כולל שנועד לכלוא קבוצה חברתית, אם לצורך החזקתה במחנה ריכוז, או להעלותה אל רכבת גירוש" (אנדרה כספי, "היהודים תחת הכיבוש הגרמני").
מבצעי המצוד לא היו מעצרים אישיים, הם לא באו בעקבות הפרת חוק או תקנה : אדם נעצר במצוד אך רק בגלל היותו יהודי.
המצוד נערך בפריס ב 14 במאי 1941 בשעה שבע בבוקר, מטה משטרת פריס מצווה על 6,494 יהודים פולניים, צ'כיים ואוסטריים-לשעבר, ב"פתק ירוק", להתייצב במס' מרכזים הפזורים בעיר הבירה.
3,747 מהם התייצבו ונשלחו אל מחנות בון-לא-רולאנד ופיטיווייר, במחוז לוארה.
מצוד שני נערך ב 20 באוגוסט 1941 : יהודים צרפתיים וזרים נעצרים ברחוב, ברובע התשיעי ואחר כך ברבעים אחרים של עיר הבירה.
4,232 איש נעצרו ונשלחו למחנה שנפתח זה עת, בדראנסי (מחוז סיין-סן-דני).
המצוד השלישי נערך ב 12 בדצמבר 1941. הוא שונה מאוד מקודמיו : 1,043 יהודים מכל הסוגים נעצרים בביתם במה שתואר כ"מצוד נכבדי העדה", השכם בבוקר.
הם מועברים אל רואליו שליד העיר קומפיין.
שלושה מבצעים אלה נתקבלו על-ידי האוכלוסייה הצרפתית באדישות גמורה.
מדצמבר 1941 עד יולי 1942 פסקו מבצעי המצוד לחלוטין. מדוע? כי אין לגרמנים די רכבות לגירושם של היהודים מזרחה... !
אך בינתיים נוסף אירוע חדש ודרמטי : הגירוש הראשון : ב 27 במארס 1942 יוצאת רכבת הגירוש הראשונה מתחנת בורז'ה. בקרונות של המחלקה ה 3 (החל מן הרכבת השנייה לא יהיו אלא קרונות בהמות) הוכנסו 1,112 איש, מקצתם מכלואי מחנה דראנסי עצורי מצוד ה 20/8/41 ומקצתם יהודים צרפתים מכלואי רואלוי מן ה 12/12/41.
הרכבת מלווה עד לגבול הגרמני על-ידי שוטרים צרפתים.
קצין ס"ס אחד, דאניקר (Dannecker) הממונה על ענייני היהודים בצרפת, מלווה את הרכבת עד לאושוויץ.
בחודש יוני 1942 יוצאות מצרפת 4 רכבות נוספות.
מבצעי המצוד יתחדשו בהיקף מוגבר, למרבה הצער, החל מקיץ 1942. כל הממונים מטעם הגסטאפו על ענייני היהודים בארצות הכבושות נתכנסו בברלין, ב 11 ביוני 1942, לוועידה המחליטה לנקוט אמצעים מהירים ויעילים ליישום ה"פיתרון הסופי".
על צרפת הוטלה מכסה של 100,000 יהודים משני המינים.
בעקבות המצוד הגדול ה"וול-ד'היב" ב 16/7/42 באים מצודים נוספים בערי השדה : רואן, נאנסי, בורדו ועוד.
היהודים מנסים נואשות לחצות את קו התיחום אל האזור הבלתי-כבוש.
בינתיים נודע לדניקר שעומדות לרשות הגסטאפו רכבות שניתן להסיע בהן מזרחה לפחות 40,000 יהודים, והוא עורך ביולי 1942 סיור במחנות הריכוז שבדרום צרפת כדי לבחון את מס' היהודים הזרים וחסרי האזרחות שאפשר להגלותם משם.
יורשו של דניקר, רותקה, מבקש משלטונות צרפת להעביר 10,000 יהודים מן השטח ה"חופשי" אל האזור הכבוש.
כדי להיענות לתביעות הגרמניות יסגירו הצרפתים תחילה 3,500 יהודים מעצורי מחנות גירס, רסיבידו, נואי, לה-מיל... הם חוצים את קו התיחום בשאלון-סור-טון ומובלים הישר אל דראנסי.
כלואי מחנה ריווזאלט יועברו לדראנסי בספטמבר.
איך אין די בזה. ממשלת וישי לממוני המחוזות שלה, במכתב פנימי מיום 5/8/1942, ש"יהודים גרמניים, אוסטריים, צ'כיים, פולניים, פולניים, ליטאים, לטוים, דנציגים, סארים, סוביטיים, ופליטים רוסים שנכנסו לצרפת לאחר 1 בינואר 1936... יוסעו אל האזור הכבוש".
כדי לתפוס את כל היהודים הזרים, נערכים מבצעי מצוד בכל האזור החופשי : מלימוז', טולוז, ליאון ועד מונפלייה. הם מתבצעים בדקדקנות רבה בידי המשטרה והז'נדרמריה הצרפתית.

למרות מאמצי החשאיות של הממונים על המחוזות, אין כל אפשרות לשמור בסוד את תוכניות מבצעי המצוד.
האוכלוסייה המקומית ואנשי כמורה בכירים מגיבים מידי פעם (ראה מאמר להלן).
הקהילה היהודית מנסה נואשות להציל את הילדים מן הגירוש ומשכנעת את ההורים האומללים מוכי החרדה להיפרד מהם.
הרב הראשי קפלן מפעיל לחצים על החשמן ז'רלייר, על הכומר בוגנר. הפרקליט רובר קיף, נציג הקהילה, פוגש אישים מחוגי שלטונות וישי למען יינקטו צעדים להצלת יהודי צרפת מהשמדה...
שנת 1942 זאת, שבה הלך והקיף המצוד אחר היהודים את כל שטחה של צרפת, לרבות האזור החופשי, הייתה קטלנית עד מאוד. מס' רכבות הגירוש בשנות המלחמה כולן היה 79, ומתוכן חצו 45 רכבות בשנה זו את גבול צרפת, מבין 75,721 יהודים שגורשו מצרפת מזרחה, 41,951 גורשו בשנת 1942, ורק 805 מהם נותרו בחיים בשנת 1945.


מריאן - מלכה פיקאר


Copyright © Aloumim 2004 - Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation interdits sans le consentement des auteurs.
כל הזכויות שמורות לאגודת "עלומים"

[דף הבית]