עלומים - אגודה ישראלית של ילדים שהוסתרו בצרפת בימי השואה


ה"גלגל" של היהודים


אין זו הפעם הראשונה שהתנהגותם האנטי-חברתית של בני הגזע היהודי מאלצת את הממשלות לנקוט כלפיהם באמצעי התגוננות.
אחד מן האמצעים ששימשו להגנת האזרחים השלווים מפני תמרוניהם הפתלתולים והחשודים של היהודים, הונהג כיום בצרפת בעקבות מרבית ארצות אירופה : החובה על היהודים לשאת את סימן הזיהוי.
כך מוזהר הציבור הרחב שיש לו עסק עם יהודי.
[...] ב1227-, בועידת נארבון, נבחרו הצורה, הגודל והצבע של הגלגל.
[...] המלך ז'אן לה-בון החליט [...] שיהיה אדום למחצה ולבן למחצה. לגבי הנשים הוא הוחלף במעין צעיף שנקרא Oralia Cornalia הגיל שבו חויבו היהודים והיהודיות לשאת את סימן הזיהוי היה שונה בהתאם לאזורים- במרסיי הם נדרשו לשאת החל מגיל 7 שנים [...].

מלכי צרפת מצדם, החל מסן-לואי, עמדו על יישומה הקפדני. אי נשיאת הגלגל או הצעיף גרר הטלת קנסות כספיים או עונשים פיזיים. אמצעי הגנה אלה נשארו בתוקף עד 1306 בשטח השיפוט של הכתר, מועד שבו פתר פיליפ לה-בל את הבעיה היהודית על ידי גירושם ממלכתו.
היהודים נמלטו אל הפרובינציות הסמוכות - פרובנס, דופינה, רוסיון, קרדניה, פרנש-קונסה, לוריין ואלזס.
גם כאשר התיר לואי לה-הוטין ליהודים לשוב ולהתיישב בצרפת, נותרה חובת נשיאת הכובע הצהוב, אך תביעתם נדחתה. יתר על כך, התקנה מ23- במאי 1684 אסרה עליהם לצאת מן הרובע שלהם בימי א' ובימי חג נוצריים.
רק לאחר שהשוואת זכויותיהם של היהודים נכפתה בתום 17 ישיבות בוערות באסיפה המכוננת על ידי נציגי הבונים החופשיים, בוטלה תחיקת המגן שלא חדלה בימי המלוכה לגונן על הצרפתיים מפני היהדות.
כל המסורת הנוצרית והצרפתית מלאה אפוא חשדנות וצעדי מגן כלפי היהודים. נדרשה האידיאולוגיה השוויונית של הבונים החופשיים של 1789 כדי להסגיר ללא הגנה את הצרפתים בידי התחבלנות וכפל הלשון של היהודים.
הגיעה אפוא השעה לשים לכך קץ.

(מאמר שהופיע בעיתון Le Matin ב2- ביוני 1942 מאת ז'ק פוינקאר)
Copyright © Aloumim 2004 - Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation interdits sans le consentement des auteurs.
כל הזכויות שמורות לאגודת "עלומים"

[דף הבית]