עלומים - אגודה ישראלית של ילדים שהוסתרו בצרפת בימי השואה


אסיפה כללית שנתית


עלומים מזמינה את חבריה להשתתף באסיפה הכללית השנתית שתתקיים ביום ג', ט"ז בחשוון תשס"ז, 7 בנובמבר 2006

באודיטוריום על שם המחתרת היהודית בצרפת ב"יד ושם", ירושלים

התכנית

מפגש חברים, הרשמה, כיבוד קל - אסיפה כללית (*)

1. דברי הוקרה לזכרה של מריאן פיקאר ז"ל
2. בחירת יו"ר האסיפה
3. דין וחשבון על פעילות העמותה: ד"ר ישראל ליכטנשטיין
4. דין וחשבון בנושאים חברתיים: אדי פלצ'י
5. דין וחשבון כספי: מוניק קנדל
    אישור למינוי רואה החשבון החדש
6. דין וחשבון של ועדת הביקורת
7. בחירות לוועד המנהל (**)
8. דיון פתוח

הרצאה – בצרפתית – מפי אוריאל פיינרמן (דור שני)
בליווי הקרנת קטעי סרטים:
"דמות הילד היהודי בתקופת השואה בראי הקולנוע"
סיום האסיפה

(*) אם לא יימצא קוורום במקום בשעה 13:15 תתקיים האסיפה עם כל מספר של נוכחים

(**) כל חבר/ה בעמותה המעוניין/המעוניינת להיבחר לוועד המנהל מתבקש/ת להגיש את מועמדותו/ מועמדותה בכתב, עם הנמקה, לפני ה- 31 באוקטובר 2006 ל"עלומים", ת.ד. 7285, ירושלים 91072.

הנהלת האגודה, נבחרו ב 7 בנובמבר 2006

  • ברטה בדיחי
  • מירי הר
  • דורה וינברגר
  • קולט חזן
  • ישראל ליכטנשטיין
  • אידה סטודניברג
  • אדמונד פלצ'י
  • מוניק קנדל
  • רימונד קרן
  • מילכה שטרייפר


Copyright © Aloumim 2004 - Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation interdits sans le consentement des auteurs.
כל הזכויות שמורות לאגודת "עלומים"

[דף הבית]