עלומים - אגודה ישראלית של ילדים שהוסתרו בצרפת בימי השואה


קדיש


מעולם לא בכיתי על אובדן הורי
מעולם לא יכולתי לאמור קדיש
מעולם לא יכולתי להבין את מותם שאין לדמותו
מעולם לא הבינותי את אין אנושיות הורגיהם
הורי קבורים בשמיים
חלקם בקבר של שישה מיליון נשמות
אנשים טובים ופשוטים סיכלו את מותי
אנשים אצילים אימצו אותי לילדם
משפחתי הקמתי, נאהבת ואוהבת
אמות וסביבי מלאכים ואומר קדיש
הרברט אודנהיימר. היבר אודנהיימר. היבר אודה. הרברט לב (Loeb). אהוד לב.
נולד. גורש. במחנה. יתום. במסתור. ניצל. אומץ.
נשוי. אב. סב. ימות. בניו יאמרו עליו קדיש.

תענית י' בטבת, יום הקדיש הכללי – 19 בדצמבר 1999


אהוד לב
ניסן 5760, אפריל 2000


Copyright © Aloumim 2004 - Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation interdits sans le consentement des auteurs.
כל הזכויות שמורות לאגודת "עלומים"

[דף הבית]